Lagos

Estany de Mar

Estany de Ratera

Estany Tort

Estany Blau

Estanys d'Estats y de Sotllo

Estany Filià

Lac de Montoliu

Malniu

Malniu, desde su orilla